Günümüzde, kişiler, şirketler veya kurumlar; çeşitli hukuksal sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunlar, zamanında müdahale edilmeyince, ileride daha da büyüyerek maddi ve manevi zararlara yol açmaktadır.

Hukuksal sorunları olmasa bile; kişi, şirket veya kuruluşların, mesleki ve sosyal ilişkilerinin kurulması öncesinde hukuksal soruları olabilmekte, hukuk danışmanları bu soruları yanıtlayarak muhtemel riskleri en aza indirmektedirler.

Esasen önleyici hukuk tedbirleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetleri kamu/özel gerçek ve tüzel kişiler için faydalı ve ileride doğabilecek hukuki problemlere daha başındayken tedbir alma imkanı sağlar.